Glasvezel

Het internet speelt een steeds grotere rol in ons leven en vrijwel iedereen in Nederland maakt tegenwoordig dagelijks gebruik van het internet. Het belang van een betrouwbare en snelle internetverbinding is daardoor ook toegenomen. Hoewel dsl en kabel op dit moment op beide punten nog voldoen, zal glasvezel in de nabije toekomst waarschijnlijk steeds vaker de voorkeur krijgen.

Wat is glasvezel precies?

Glasvezels zijn draden van gesmolten glas die gebruikt kunnen worden om grote hoeveelheden gegevens met hoge snelheden te versturen. Glasvezeldraden zijn, in tegenstelling tot normaal glas, zeer flexibel en ze zijn met een dikte van 125 tot 150 micron ongeveer net zo dik als een haar. De hoge snelheden waarmee gegevens worden verstuurd worden bereikt door lichtsignalen in een soort morsecode door de draden te sturen.

Glasvezels bestaan uit twee verschillende soorten glas, een deel van het glas vormt de core, of kern, dit is het middelste gedeelte van de vezel en het deel waardoor het licht reist. Rond de kern zit een ander soort glas dat de zogenaamde cladding vormt. De cladding zorgt ervoor dat de lichtsignalen niet uit de kabel kunnen ontsnappen door ze, net als een spiegel, terug de kern in te reflecteren. De gehele glasvezel is tot slot ter bescherming ook nog voorzien van een plastic coating.

glasvezel

Glasvezelsabels bieden naast de hoge transmissiesnelheid ook andere voordelen. Zo zijn de kabels niet brandbaar, zijn ze zowel wat betreft materiaal als installatie goedkoper dan koper- en coax-kabels, kunnen er geen elektromagnetische middelen worden gebruikt om gegevens af te luisteren en zijn ze ongevoelig voor elektromagnetische storingen. In de praktijk blijkt ook dat glasvezelinternet in Nederland het minst gevoelig is voor storingen.

Hoe snel is snel?

Met glasvezelverbindingen kunnen, zoals hierboven ook al opgemerkt, zeer hoge snelheden worden behaald. De snelste glasvezelabonnementen die op dit moment in Nederland leverbaar zijn bieden een snelheid van 1 gbps. De download- en uploadsnelheid zijn bij glasvezelinternet doorgaans gelijk, omdat elke aansluiting beschikt over twee glasvezels, één voor het verzenden van gegevens en de ander voor het ontvangen. De maximale snelheid van glasvezelinternet wordt op dit moment vooral bepaald door de apparatuur die is aangesloten op het netwerk en zal in de toekomst verder toenemen.

De snelheid die met glasvezel kan worden behaald is onder andere afhankelijk van het soort vezel, single of multimode, én de lichtbronnen die worden gebruikt aan weerszijde van de vezel. Single mode glasvezels hebben doorgaans een kleine kerndoorsnede van 8 tot 10 micrometer en licht wordt met lasers in een rechte straal door de kabels gestuurd. De vezels bieden daardoor een hoge snelheid en zijn geschikt voor datatransport over lange afstanden.

Multimode vezels hebben een relatief grote kerndoorsnede van 50 tot 62,5 micrometer en licht reist niet altijd in een rechte lijn door deze vezels. Er wordt bij multimode vezels daarnaast soms gebruik gemaakt van LED’s in plaats van lasers om de lichtstralen te versturen en ook dit zorgt voor lagere snelheden. Multimode vezels zijn over het algemeen geschikt voor korte tot middellange afstanden.

 

glasvezel multimode

Er wordt veel onderzoek gedaan naar methoden om de transmissiesnelheid van glasvezel te verhogen en een aantal onderzoekers van de TU/Eindhoven wisten in oktober van 2014 zelfs een recordsnelheid van 200 tbps te halen. Deze snelheid werd behaald door gebruik te maken van een kabel met 7 kernen en licht met 50 verschillende frequenties door de kabels te sturen. Dergelijke snelheden kunnen op dit moment met een normale glasvezelaansluiting in Nederland niet worden behaald, de kabels die in grond liggen hebben een enkele kern en daardoor ligt de maximale snelheid die ermee kan worden behaald beduidend lager.

Glasvezel in Nederland

Het Nederlandse glasvezelnetwerk is in de afgelopen jaren vrij snel gegroeid en inmiddels zijn ruim 2 miljoen huishoudens op het netwerk aangesloten. Het grootste gedeelte van het netwerk, ongeveer 90 procent, is in handen van Reggefiber, dat het netwerk niet alleen uitrolt maar ook beheert. Reggefiber is zelf echter geen provider, andere partijen mogen tegen betaling van een vergoeding gebruik maken van het netwerk en de rol van provider voor de consument vervullen.

Het is nog maar de vraag of het glasvezelnetwerk ook in de komende jaren snel door zal groeien. Reggefiber werd eind 2014 overgenomen door KPN en dat bedrijf zou de uitrol van het netwerk willen vertragen. KPN stelt zelf dat het kopernetwerk dat er al ligt de komende jaren nog snel genoeg zal zijn. Volgens critici en andere providers wil KPN echter vooral de concurrentie dwarsbomen en probeert het daarom de uitrol van het glasvezelnetwerk te vertragen.